Pandita trayamu is different: Nagayya G., "Telugu Saahitya Sameeksha," modati samputamu, puta 156.
Umarajeswararao Nidamarti, "Pracheena Sahityam," in "Andhra Pradesh Darshini," ed.Y. V. Krishnarao, p.420, refers to Sreepati Panditudu, Mallikarjuna Panditudu, and Manchana Panditudu as pandita trayam. Is there a difference between "Pandita Trayam," and "Sivakavi Trayam?"

Sreenivasarao Vepachedu